• € 80,000
  • € 80,000
  • € 80,000
  • € 80,000
  • € 80,000
  • € 80,000
  • € 80,000
  • € 80,000
  • € 80,000
  • Тип: Дом
  • Мойдаж, Герцег-Нови

Герцег-Нови. Мойдаж. Продажа двух домов.

Дома на Мойдаже. 80 000

Герцег-Нови. Мойдаж. Продажа двух домов.

Цена 80 000

Herceg Novi. Moydazh. Prodaja dvije kuće.

Cijena 80.000

Herceg Novi. Moydazh. Sale of two houses.

Price 80,000